niedziela, 10 kwietnia 2016

So you want to declutter your space? | 10 decluttering tips

declutter-your-space

Hello, I’m Gosia and lately I’ve been… so obsessed with decluttering. Going through all my drawers, shelves, cupboards and boxes just to have this feeling of a ‘decluttering  relief’ knowing that I have more space, as well as clearer mind. I’m not a minimalistic person, but I really try to lead a more minimalistic life. I think that in some way I’ve been inspired by Marie Kondo and her book ‘The Life-Changing Magic of Tidying’ which I read a few months ago. Fancy getting rid of some bits and bobs as well? I thought I’ll share a few tips with you in today’s post.
*  *  *
Cześć, mam na imię Gosia i jestem uzależniona od… pozbywania się niepotrzebnych rzeczy. Regularnie zaglądam do moich szuflad i szafek, przeglądam zawartość półek i pudełek żeby tylko upewnić się, czy aby przypadkiem jakieś niepotrzebne przedmioty nie zagracają mojej cennej przestrzeni (i umysłu). Nie jestem minimalistką, ale bardzo staram się ograniczać ilość posiadanych rzeczy do czego zainspirowała mnie między innymi popularna ostatnio książka autorstwa Marie Kondo „Magia sprzątania”, którą przeczytałam kilka miesięcy temu. Też macie wrażenie, że przytłacza Was ilość posiadanych przedmiotów? To zapraszam do lektury dzisiejszego postu!

Imagine this: you suddenly have to move out from your house with not so many suitcases and boxes, or you’re moving into your boyfriend’s apartment who doesn’t have all that space that could store all your belongings. Sounds impossible? A little bit scary? It could be, if you have lots of things that you’re attached to and the packing/moving process would cost you lots of stress. Downsizing your collection of personal belongings will help you with making decisions faster and gaining more space.
*  *  *
Wyobraźcie sobie, że musielibyście się przeprowadzić, mając ograniczoną ilość walizek lub wprowadzić się do swojej drugiej połówki, która nie ma wystarczająco miejsca na Wasze rzeczy. Niewykonalne? Brzmi strasznie? Przy dużych ilościach posiadanych przedmiotów, do których jesteście przywiązani będzie Wam ciężko się z tym uporać, a to tylko wywoła niepotrzebny stres i problemy. Ograniczając ilość posiadanych rzeczy ułatwicie sobie podejmowanie decyzji, a dodatkowo zapewnicie sobie dodatkową przestrzeń – nie, nie do zagospodarowania… ;)

In less than 5 months I’ll be changing my flat so it definitely would be better to have less things to pack, carry and unpack. Also, I really want my home to be clutter free, so I have to get rid of everythingthat I no longer want or need. How will I achieve this? Simply by following my 10 decluttering tips.

*  *  *
Za niecałe 5 miesięcy będziemy zmieniać mieszkanie, wiec zdecydowanie wolałabym mieć mniej pudeł/walizek do zapakowania, przeniesienia, a potem jeszcze rozpakowania. Dodatkowo bardzo mi zależy na tym, by nasze mieszkanie nie było zagracone, więc muszę (czytaj: chcę!) pozbyć się wszystkich niepotrzebnych przedmiotów. Jak to osiągnę? Stosując poniżej przedstawiony organizacyjny dekalog.

10-decluttering-tips-start

Photo: thenextweb.com

1. A right frame of mind

Once you are mentally prepared and motivated to get things done you’re half way to success. You need a motive! Are you going to change your flat just like I am? Is your other half moving in with you? Do you want to reorganize your living space? Think about the strong reason why you’re getting rid of the things.

*  *  *

1. Odpowiednie nastawienie

Kiedy już będziecie nastawieni psychicznie i zmotywowani do działania, to już jesteście w połowie drogi do sukcesu. Zasada jest prosta: potrzebujecie motywu! Będziecie się przeprowadzać tak jak ja? Wasza druga połówka wprowadza się do Was? Chcecie przeorganizować swoją przestrzeń? Postarajcie się znaleźć solidny powód dla którego chcecie pozbyć się rzeczy… a potem to już tylko z górki.


2. Baby steps

You might say that you don’t have enough time to organize your space, but it won’t be truth. We all can find at least 15 minutes to do a little clear out every day – even if it’s only one drawer or a shelf.

*  *  *
2. Male kroczki

Możecie powiedzieć, że nie macie czasu na uporanie się ze zbędnymi przedmiotami, ale to wcale nie będzie prawda. Każdy z nas może wygospodarować przynajmniej 15 minut dziennie na małe porządki – nawet jeśli będzie to tylko jedna szuflada lub półka.3. Useful, pretty & irreplaceable

You have to be ruthless while clearing out your stuff. I know it’s really difficult to throw things away, especially when you think that you’ll need something in the future. We’ve all been there… Unfortunately keeping something ‘just in case’ is not an option here. As a first step when going through all your things keep only those items that can meet ALL of the following criteria: (1) useful, (2) pretty, (3) irreplaceable (bringing good memories, like letters). What you should do with the rest of your ‘unwanted’ things? Set up 4 boxes/bin bags for 4 separate categories: (1) rubbish (e.g. broken or out of date), (2) friends/family, (3) charity (4) and one for ‘will think about it’. I don’t have to tell you what to do with these 3 first categories, but the last one is for things that you don’t use, but you think you might want someday. Once you fill in this box, hide it at the bottom of your wardrobe and review its content after a few weeks or months. You’ll be surprised how much stuff you don’t need. :)
*  *  *
3. Praktyczne, piękne, pamiątkowe


Musicie być bezwzględni podczas procesu ‘odgruzowywania’. Wiem, że nie jest łatwo pozbywać się rzeczy zwłaszcza gdy macie wrażenie, że będą nam one potrzebne w przyszłości. Każdy z nas już przez to przechodził… Niestety trzymanie czegoś ‘na wszelki wypadek’ nie wchodzi tutaj w grę. Jak więc się z tym uporać? Zatrzymajcie tylko te rzeczy, które spełniają 3 następujące kryteria: (1) praktyczne, (2) piękne, (3) pamiątkowe (czyli takie, które przywołują miłe wspomnienia, jak np. listy). A co zrobić z resztą ‘niechcianych’ rzeczy? Przygotujcie 4 pudełka na 4 oddzielne kategorie: (1) do kosza (np. zepsute lub przeterminowane), (2) dla rodziny/przyjaciół, (3) dla organizacji charytatywnej i (4) ‘jeszcze się zastanowię’. Chyba nie muszę Wam mówić co zrobić z trzema pierwszymi pudełkami, ale ostatnie przeznaczcie na przedmioty, których nie używacie, ale myślicie, że kiedyś będą Wam potrzebne. Kiedy już zapełnicie to pudełko, schowajcie je na dnie szafy i przeglądnijcie jego zawartość ponownie po upływie kilku tygodni lub miesięcy. Będziecie zaskoczeni jak wielu z tych przedmiotów wcale nie potrzebujecie! ;)

decluttering-tips
Photo: theeverygirl.com

4. Don’t buy new storage containers before decluttering!

You might think that your stuff is everywhere because you lack in storage containers.  Don’t be fooled! You should NOT buy new container to store more stuff. The less boxes you have, the more stuff you throw away. However, it’s good to keep your stuff in containers once you finish decluttering.

*  *  *

4. Nie kupujcie nowych organizerów jeszcze przed porządkami!

Może się Wam wydawać, że Wasze przedmioty są wszędzie porozwalane ponieważ brakuje Wam organizerów do ich przechowywania. Nic bardziej mylnego! NIE kupujcie nowych pojemników żeby tylko pomieścić w nich jak najwięcej rzeczy. Im mniej ich macie, tym więcej przedmiotów uda Wam się wyrzucić. Jest jednak jedno ‘ale’: dobrze jest przechowywać w organizerach swoje skarby kiedy już zakończycie proces oczyszczania przestrzeni.


5. Make others happy

As I’ve already mentioned in the tip number 3, get rid of unnecessary stuff including gifts (beauty, makeup, clothes, books etc.) and pass them on – re-gift them to your friends or family. You probably keep lots of unnecessary things only because they’re pretty, on trend or it’s a shame to throw them away. Think of your closest ones who would be happy with receiving a particular item from you and simple give it to them. Believe me, finding a new home for your stuff might bring you more joy than you could expect! :)

*  *  *

5. Spraw innym radość

Jak już wspomniałam w punkcie nr 3, pozbądźcie się niepotrzebnych rzeczy, w tym prezentów (kosmetyki, ubrania, książki itp.) i przekażcie je dalej – podarujcie je rodzinie lub znajomym. Z pewnością przetrzymujecie wiele niepotrzebnych przedmiotów tylko dlatego, że są ładne, modne lub szkoda jest Wam je wyrzucić. Pomyślcie o swoich najbliższych, którzy ucieszyliby się z otrzymania danego prezentu i po prostu mu go sprezentujcie. Uwierzcie mi, znalezienie nowego domu dla Waszych rzeczy przyniesie Wam więcej radości niż się spodziewacie! :)


6. One in, one out

This is definitely my golden rule! I feel like I have too many things and I really would not want to become a hoarder (especially when it comes to makeup and beauty products). That’s why I tend to adopt the ‘One in, One out’ policy – if I get a new nail polish, I ‘have to’ get rid of an old one. This is something that my husband taught me and I’m really glad that he helps me to focus on ‘to be’ rather than ‘to have’. :)

*  *  *

6. Nowy nabytek? Pozbądź się czegoś w zamian


To zdecydowanie moja złota zasada! Mam wrażenie, że posiadam zbyt wiele przedmiotów i zdecydowanie nie chciałabym stać się ‘zbieraczem’ (zwłaszcza w przypadku kosmetyków). Właśnie dlatego mam w zwyczaju stosować zasadę: ‘One in, one out’. Przykład? Jeśli wpadnie mi do kosmetyczki nowy lakier do paznokci ‘muszę’ pozbyć się jakiegoś innego. Takiego rozsądnego nawyku nauczył mniej mój mąż i jestem mu niezmiernie wdzięczna, że pomaga mi skupić się na ‘być’, a nie na ‘mieć’. :)

make-it-digital
Photo: unsplash.com

7. Make it digital

Calendars, documents, magazines – believe me, you don’t need all those papers! Make it digital as much as you can: try using apps, store photos, diaries, notes, etc. But before you do that, organize papers into 4 categories:  (1) To Do, (2) To Shred, (3) To Toss, (4) To File… and you’ll feel a huge relief once you get rid of all unnecessary piles of paper.

*  *  *

7. Zamień papier na pliki cyfrowe

Kalendarze, dokumenty, czasopisma – uwierzcie mi, nie potrzebujecie dodatkowej makulatury! Żyjemy w erze zdigitalizowanej, więc postarajcie się jak najbardziej ograniczyć przetrzymywanie stosów papieru na rzecz plików cyfrowych: korzystajcie z aplikacji, zdjęcia przechowujcie na dysku, zacznijcie prowadzić kalendarz online, notatki róbcie na telefonie, itd. Zanim jednak rozpoczniecie ten ekscytujący proces, uporządkujcie swoje dokumenty, dzieląc je na 4 kategorie:  (1) załatwić, (2) zniszczyć (czytaj: wyrzucić), (3) oddać, (4) zatrzymać… a gdy już skończycie, poczujecie ogromną ulgę z pozbycia się niepotrzebnych stosów papieru.8. Stop being a cosmetic/beauty hoarder

I thought this needs a separate category, because it’s probably the most affected one. Go through all your makeup drawers/stash and bathroom closets to check what you should throw away or toss (check out my guide here). I don’t like wasting products and having too many opened (yes, I use only one mascara at a time), that’s why I store all unused products and other backups separately. Only when I finish one product, I’ll reach for the new one to try.

*  *  *

8. Zapanuj nad swoimi kosmetycznymi ‘zbiorami’

Pomyślałam, że omówię tę kategorię osobno, bo jest chyba tą najbardziej narażoną na nadprogramowe ilości przetrzymywanych przedmiotów. Przeglądnijcie dokładnie swoje szuflady i kosmetyczki pełne urodowych skarbów  żeby upewnić się, czego powinniście się pozbyć – oddać najbliższym lub wyrzucić (zachęcam do lekturki tego postu). Nie znoszę marnować produktów, czy też mieć ich otworzonych wiele na raz (tak, jeden tusz do rzęs w zupełności mi wystarcza), dlatego przechowuję wszystkie nieotworzone kosmetyki oddzielnie – dopiero gdy skończę jeden produkt, sięgam po następny.


9. A one year rule

Sort out your wardrobe and shoes by applying ‘A one year rule’ – if you haven’t worn something in the past 12 months, then it’s time to say goodbye. The best you can do is to give it to your friends or donate for charity. And the most obvious advice?
*  *  *

9. Zasada jednego roku

Uporządkujcie zawartość swojej szafy stosując ‘zasadę jednego roku’ – jeśli nie nosiliście danego elementu garderoby w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to znak, że najwyższy czas się z nim rozstać. Najlepsze co możesz zrobić, to oddać najbliższym lub przeznaczyć na cele charytatywne. 

make-it-happen
Photo: selster.com

10. And last, but not least… be consistent

So you’ve applied all the above tips and now everything looks nice? Let’s keep it that way! Make sure you’ll be reviewing your belongings systematically and putting everything back in its place so you won’t have to go through the clear-out ‘nightmare’ again. Easy, right? :)

*  *  *
10. Systematyczność

Zastosowaliście wszystkie powyższe porady i jesteście zachwycenie rezultatem końcowym? Utrzymajcie ten stan rzeczy! Na bieżąco i systematycznie kontrolujcie ilość i jakość posiadanych rzeczy, a co więcej, pilnujcie by odkładać je na swoje miejsce, żeby nie musieć przechodzić przez ten ‘odgruzowujący koszmarek’ jeszcze raz. :)


Now I finish writing this post, I get up to put an empty glass to the sink and before I realise it, I peek into the nearest drawer only to check if in some magical way I can find anything that I could get rid of. It’s just my small addiction. Do I need a rehab? I don’t think so!  ;)

I hope the above tips will help you with clearing out your space. Do you know any other decluttering tips? Let me know in comments below!
*  *  *
Kończę pisać posta, wkładam szklankę do zlewu I zaglądam do pobliskiej szuflady  żeby sprawdzić czy w jakiś magiczny sposób nie znajdę czegoś co mogłaby wyrzucić. To taki mój mały nałóg? Potrzebny mi odwyk? Nie wydaje mi się! ;)

Mam nadzieję, że powyższe porady pomogą Wam w ‘odgruzowaniu’ Waszej przestrzeni. Znacie jeszcze jakieś inne sposoby? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach!

x
Gosia

Main photo: ikea.com


2 komentarze:

  1. Jak dobrze, że ten etap mam już za sobą ;)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Wspaniała wiadomość Aniu! :) A jak przebiegał proces - stopniowo, czy szybko i bez krzyku? ;)

      Usuń