poniedziałek, 2 stycznia 2017

Hello 2017! | New Year’s resolutions

New Year's resolutions 2017

Long time no see! Where have I been over the past few months? Definitely not in the blogging world… But instead of explaining myself, I’m coming back to you stronger and with greater energy. Christmas period is over (sadly!) and now it’s time for New Year’s resolutions. Let’s be honest: we’ve all been there setting up goals at the beginning of each year, hoping we’ll become a better version of ourselves. But shouldn’t we look back and review last year first before we start thinking about the future?


*  *  *

Witajcie w Nowym 2017 Roku! Melduję, że jestem, żyję i mam się dobrze. Gdzie byłam, gdy mnie nie było? Zdecydowanie w pozablogowym świecie… Jednak zamiast się usprawiedliwiać, wracam do Was z podwójną dawką energii.  Magiczny świąteczny czas niestety już za nami i teraz czas na postanowienia noworoczne. Bądźmy szczerzy: każdy z nas przez to już przechodził, gdy na początku stycznia wyznaczamy sobie cele, mając nadzieję, że dzięki ich realizacji staniemy się lepszą wersją nas samych. Zanim jednak pomyślimy o przyszłości, czy jednak nie powinniśmy przypadkiem podsumować miniony rok?


Unfortunately I haven’t shared any 2016 resolutions with you but I wrote a post about my New Year’s resolutions for 2015. Now, when I look at them, it seems that most of them are still up to date and could be my goals for this year too! Maybe I wasn’t a good blogger (shame on you Gosia!), but I can honestly admit that I have succeeded in self-development & health categories. It’s always about striving towards perfection and I’ll definitely keep all those 2015 resolutions at the back of my head through the whole year, but today I would like to set up and write down new goals that are coming straight from the bottom of my heart – today, now, as we speak. :) 
*  *  *
Niestety nie podzieliłam się z Wami moimi postanowieniami na 20016 rok, ale za to pojawił się taki post 2 lata temu. Teraz, kiedy analizuję wszystkie wymienione cele, mam wrażenie, że większość z nich wciąż jest adekwatna i wpasowuje się w moje tegoroczne postanowienia. Wiem, że nie byłam dobrym blogerem (wstydź się Gosiu!), ale za to mogę się pochwalić, że udało mi się zrealizować większość postanowień z kategorii samorozwój i zdrowie. W życiu chodzi o ciągłe dążenie do perfekcji i zdecydowanie będę mieć te postanowienia z tyłu głowy również w tym roku. Ale tym razem chcę wyznaczyć sobie nowe cele, które płyną prosto z mojego serca – dziś, teraz, w tym momencie. :)


So, without further ado, here’s a list of my TOP 6 resolutions for 2017:

1. Relationships – I don’t think there’s anything more important in this world than nurture relationships with people that we love and we care about. I’m so blessed to have wonderful people around me who had and still have huge impact on my life – they bring me up and are always there for me, so I will do everything to keep them close and let them know each day how much they mean to me.

2. Mindfulness – I feel like very often I miss out so many beautiful things that are happening right in front of my eyes. Life is too short to regret anything, so I’ll really try to cherish each day and capture all those precious moments – mentally… and on camera. J

3. Minimalistic approach – I’ve been implementing minimalism in my life a few years now, but I still feel like this approach needs more practice and improvement. Now, when I know how better life is when I limit things around me and do regular decluttering sessions, I’ll keep choosing quality over quantity – because ‘to BE’ is more important to me than ‘to HAVE’.

4. Fitness routine – Now, when I have finally managed to understand how my body and mind are craving regular sessions at the gym (who doesn’t like those endorphins after a good workout?), I would like to make it a great habit – not only in 2017, but for the rest of my life.

5. Blogging – I really had high hopes for my blogging adventure when I started this blog over 2 years ago, but there were many obstacles along the way that made me relegate it to a secondary position. Time to change it! I’ve created More Than Beauty Marketing to be my personal, online space where I can share my thoughts and feelings with you, but at the same time I would love you to feel it’s a great place for you to hang out. :)

6. Photography – 2017 will definitely be a year of photography! Last year I’ve been so obsessed with taking pics for my Instagram and capturing beauty of this wonderful world that we have a pleasure to live in. I’ve just bought a new digital camera and I’m going to learn how to take more advanced photos.

*  *  *

Tak więc o to lista moich TOP 7 postanowień na 2017 rok:

1. Relacje z najbliższymi – Jak dla mnie nie ma nic ważniejszego na tym świecie jak relacje z ludźmi, których kochamy i na których nam zależy. Mam to przeogromne szczęście, że mam przy sobie wspaniałych ludzi, którzy mieli i wciąż mają ogromny wpływ na moje życie – ciągną mnie do góry i zawsze mogę na nich liczyć, więc zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby być jak najbliżej nich i każdego dnia dawać im odczuć jak wiele dla mnie znaczą.

2. Mindfulness – Często mam wrażenie, że czas przecieka mi przez palce i nie doświadczam tych wszystkich pięknych chwil, które dzieją się tuż przed moimi oczami. Życie jest za krótkie, żeby potem żałować, że się czegoś nie przeżyło, więc w tym roku będę bardziej się starać celebrować każdy dzień i chwytać każdy cenny moment – również na zdjęciach. :)

3. Minimalizm – Już od kilku lat wdrażam w życie minimalistyczne podejście, ale wciąż pracuję nad sobą i jeszcze daleko mi do osiągnięcia wymarzonego stanu. Teraz, kiedy już wiem, o ile lepsze jest życie, kiedy ograniczam przedmioty wokół mnie i na bieżąco pozbywam się niepotrzebnych rzeczy, będę wciąż wybierać ‘jakość’ ponad ‘ilość’ – ponieważ ‘BYĆ’ jest dla mnie ważniejsze, niż ‘MIEĆ’.

4. Aktywność fizyczna – Teraz, kiedy w końcu udało mi się zrozumieć i poczuć, jak moje ciało i umysł dopominają się o systematyczne wizyty na siłowni (kto nie lubi tych wspaniałych endorfin po udanym treningu?), chciałabym wyrobić w sobie dobry nawyk uwzględniania aktywności fizycznej na co dzień – nie tylko w 2017 roku, ale do końca mojego życia (na tyle, na ile zdrowie na to pozwoli).

5. Blogowanie – Kiedy zakładałam tego bloga, miałam wielkie nadzieje jeśli chodzi o moją blogerską przygodę, ale po drodze pojawiło się wiele przeszkód, które sprawiły, że nowe hobby zeszło na dalszy plan. Czas to zmienić! More Than Beauty Marketing stworzyłam po to, być mieć swoją osobistą, wirtualną przestrzeń, gdzie mogę dzielić się z Wami moimi przemyśleniami i odczuciami, ale również po to, by uczynić z tego miejsce, w którym będziecie z przyjemnością spędzać swój wolny czas. :)

6. Fotografia –  2017 rok zdecydowanie będzie rokiem fotografii! W ubiegłym roku uzależniłam się od pstrykania zdjęć na mój Instagram i chwytania tych wszystkich pięknych aspektów naszego cudownego świata, w którym mamy przyjemność żyć. Właśnie kupiłam nowy aparat cyfrowy i mam zamiar nauczyć się, jak robić bardziej zaawansowane zdjęcia. 


Now you know what my focus will be this year. Hopefully by the end of 2017 I will be able to say only one thing: ‘Yes, I did it!’. Wish me luck! :)

I would love to find out what are your resolutions for this year. Let me know in the comments below.

*  *  *
No, to teraz już wiecie na czym będę się skupiać w tym roku. Mam nadzieję, że pod koniec 2017 roku będę mogła powiedzieć tylko jedno; „Tak, udało mi się!”. Życzcie mi powodzenia. :)

Bardzo bym chciała poznać Wasze noworoczne postanowienia. Podzielcie się nimi w komentarzach, z przyjemnością poczytam.

xx
Gosia


Photo: prblogger.net

1 komentarz:

  1. Trzymam kciuki, żeby wszystko udało się zrealizować :) Zapraszam na mojego bloga http://www.peanutbutter.pl/

    OdpowiedzUsuń